VALENCIANS SENSE ADN

Ferran Garcia-Oliver (Beniopa 1957) obtingué el Premi Joan Fuster d’Assaig 2015 amb Nació, ancestres i ADN (3i4), una reflexió sobre els narracions que han fet els uns i els altres sobre el que som els valencians. Garcia-Oliver explica que la idea li va venir en llegir a la premsa que l’ADN dels valencians havia romàs immutable des del Neolític i es decidí per escriure un llibre per defensar-se de les bestieses que corren per les xarxes socials.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X