ELS COSSOS OBLIDATS

Amb poemes madurs, llargs, narratius i àgils com torrents de cadència, Els cossos oblidats (Onada Edicions, 2009) ve a ser l’espill de Salvador Iborra (València 1978-Barcelona, 2011), un poeta amb veu pròpia i influències dels millors escriptors de nostra literatura. Una poesia densa que conta les coses de manera discursiva, amb profusió d’adjectius i imatges metafòriques i sinestèsiques, amb gust pel vers llarg, que més que dir, narra, s’expressa i s’exclama.   

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X