TRACTAT DEL CAOS

Premi Festa d’Elx de Poesia 2003 (3 i 4 Edicions), és la projecció́ d’una escriptura poètica singular que abraça la representació experimental i la discursiva i que parteix d’estètiques avantguardistes i de tradició́ oriental, a més de la incorporació́ informàtica que prové de les incursions Antoni Albalat (Castelló de la Plana, 1961) en el món del disseny gràfic.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X