A/Z

‘AZ’ (3i4) de la periodista Núria Cadenes (Barcelona, 1970), obtingué el Premi de narrativa Ciutat d’Elx. Es tracta de vint-i-sis narracions independents en què el nom del protagonista de cada una comença amb una lletra diferent; d’aquí ve el títol. Els temes de les narracions són varis però tenen en comú la humanitat dels personatges. L’extensió dels contes també és diversa: de tres línies a vint-i-vuit pàgines.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X