ALFABET TERMINAL

Josep Palàcios (Sueca, 1938) es va donar a conèixer com a escriptor l’any 1959 amb un llibre de versos, Les quatre estacions, que va obtindre el Premi València de Literatura. La seua obra literària es pot resumir en una bella frase seua: “l’art del gest contra el buit”, una dedicació gairebé exhaustiva a la traducció, edició de textos i col·laboracions amb Manolo Boix que ha donat una de les obres més extraordinàries de la literatura catalana, resumida per ell mateix en els quatre darrers volums que compendien el més important de la seua producció: Un nu (2009), La imatge I (2013), La imatge II (2013) i AlfabeTerminal (Publicacions Universitat de València, 2014). La primera versió d’aquest darrera obra fou publicada amb les pintures de Manolo Bois el 1987, amb el títol Alfabet. Una segona versió molt ampliada i considerablement extensa, aparegué amb el títol alfaBet (1989) i obtingué el Premi Serra d’Or. La publicació del 2014, AlfabeTerminal és ja la definitiva, com sembla suggerit pel mateix títol, com també ens suggereix que és l’estil i el llenguatge allò que en una última reducció constitueix el centre d’interés i atenció del seu autor.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X