CONFLICTE LINGÜISTIC VALENCIÀ

Aquest assaig del sociolingüista valencià Rafael Lluís Ninyoles (València, 1943) va ser publicat el 1969 per l’editorial Tres i Quatre. El llibre analitza i introdueix el concepte de conflicte lingüístic valencià. Va desmuntar el mite del bilingüisme i van introduir el concepte de diglòssia i conflicte lingüístic, així com el d’autoodi per a definir la situació lingüística de la llengua catalana.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X