CONTRATEMPS

Marisol González Felip, (Nules, 1962), Contratemps (2014), editat per Germania en la col•lecció Plaerdemavida, és un recull de poemes d’amor i desamor, com un intent vital de plantejar en pla d’igualtat les relacions humanes, una lluita entre l’idealisme i l’anhel d’intimitat i l’aspra realitat que sempre retorna. Entre els seus nombrosos poemaris cal destacar La tendresa dels freixes (1991), Papallones de dilluns (1996) i Suite de València (2012).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X