DIALÈCTICA DE LA IRONIA

En Dialèctica de la ironia. La crisi de la modernitat en l’assaig de Joan Fuster (PUV,2006), Guillem Calaforra, busca establir un debat aclaridor entre Fuster, un seguit de pensadors crítics –des de la Il·lustració́ fins avui– i l’autor mateix, al voltant d’alguns dels problemes essencials del pensament modern.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X