DIR LA REALITAT

Dir la realitat (1983), d’Edicions Països Catalans és un recull d’assaigs on es tracten diversos aspectes de la sociolingüística. Lluís Aracil (València, 1941) estableix un model dinàmic i diacrònic del conflicte lingüístic, que contrasta amb el concepte estàtic de la diglòssia. En aquest context, popularitza els termes de normalització lingüística, substitució lingüística, àmbits d’ús i minorització, que són assumits pels Grups de Defensa de la Llengua

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X