ESPILL D’UN TEMPS

Espill d’un temps (Mateu Impresores, 2001) és el tercer i últim poemari escrit en valencià de Matilde Llòria, pseudònim, de Matilde González Palau (Almansa, 1912-2002, València), poeta també en castellà i en gallec degut a les circumstàncies de la seua vida. Fou inclosa per Joan Fuster en l’Antologia de la poesia valenciana de 1956 i va obtindre el premi València amb Altíssim regne (1965) i el premi Ausiàs March amb Lloc per a l’esperança.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X