ESTRIBORD

Publicada l’any 2015 per Balandra Edicions, aquesta novel·la composa un retrat sobre el barri de Velluters i la ciutat de València a partir dels paradisos perduts, la memòria i els conflictes que genera la pervivència del passat. Temes als que acudeix prou sovint Adolf Beltran (València, 1958) en les seues obres narratives.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X