JOC DE DAMES

Maria Fullana ( València, 1958) és sobretot poeta des dels seus primers llibres, Cants mimètics i  la plaquette I escadussers (1987) de la Forest d’Arana. Després publica Blues (1989), premi Senyoriu d’Ausiàs March 1988 i Ícara (1990). Volem destacar, tanmateix, la seua faceta un poc oblidada com a excel·lent narradora en Contes feiners (1990) i, sobretot, en les narracions fermament feministes de Joc de dames (1992), publicat per la ja desapareguda Edicions de l’Eixample.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X