LA LLENGUA DELS VALENCIANS

Amb un plantejament historicista Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) va publicar La llengua dels valencians, el 1933, amb la intenció d’aclarir la identitat filològica de la nostra llengua. Encarregada per Adolf Pizcueta com a responsable editorial de L’Estel, el primer llibre escrit per Sanchis Guarner, s’inscriu entre les activitats de difusió́ del valencianisme cultural del Centre d’Actuació́ Valencianista (1932-1935). Concebut com un vademècum d’iniciació́ al coneixement de la realitat lingüística del País Valencià, fou decisiva per a la presa de consciència identitària per part de molts valencians.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X