LA MORT DEL PARE

La mort del pare (El petit editor, 2014) està fet de flashos poètics, de vegades tan minimalistes com agosarats, on Pere Bessó (València, 1951) ens proposa un viatge que parteix de la mort física del pare per penetrar en la mort de l’arrel i referent i ho fa abordant temes que poden semblar contradictoris, com per exemple, el sexe, la mort, el naixement, la destrucció…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X