LES SABATES I ALTRES POEMES

Isabel Robles (Alhambra, 1948), poeta i traductora, guanyà amb Les sabates i altres poemes el Premi Ibn Hazm Ciutat de Xàtiva 2013 (Bromera,2014). Els seus poemes, a contracorrent de les tendències hegemòniques actuals i construïts com assajos breus a partir de la realitat més immediata o d’una experiència narrada o evocada, plantegen una profunda proposta moral. Altres obres seues són L’espiral (1994), premi de La Forest d’Arana, i Llibre dels adéus (2009). Ha traduït amb J. Pérez-Montaner poemes d’Anne Sexton i E. E. Cummings.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X