L’ULTIMA PARAULA

Amb la Mort com a narradora, Toni Cucarella (Xàtiva, 1959) fa viure en aquesta novel·la publicada el 1998 (3 i 4 Edicions) una sèrie de personatges violents i miserables per a reflectir l’obscurantisme de la guerra civil i la dictadura en un poble sense nom, però identificable a la nostra terra. Una novel·la que ret homenatge a Vicent Andrés Estellés i Luigi Pirandello.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X