NADIR

Lluís Roda (València, 1961), filòleg i filòsof, és un poeta de llarg recorregut, amb una producció ja abundosa i reconeguda amb diversos premis. El seu poemari Nadir (Proa, 2010), fou premi dels Jocs Florals de Barcelona. En ell s’allunya de la idealització del fet amorós, habitual en la lírica com una forma de sublimació de la qual extraure bellesa, per afrontar-lo des d’un vessant càustic i descregut, punyent, amb ocasionals i desconcertants espais per a la tendresa que no desdiuen el to general.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X