SENSE TREVA

Coneguda com a activista polifacètica, com a professora de la Universitat de València i com a actual directora de la revista de literatura Caràcters, Begonya Pozo (València, 1974) és també una de les veus poètiques més destacades de la contemporaneïtat . Els seus versos esdevenen autèntiques exploracions identitàries, i reivindicatives, per tal d’unir la força de la visceralitat creativa amb la puixança de la carn més salvatge. (Adia, 2016)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X