TRÍPTIC POÈTIC BORGIÀ

Premi Ibn Hazm Ciutat de Xàtiva l’any 2000 i publicada per Bromera un any després. Antoni Martínez Revert. Ficció́ literària que es presenta com un recull de documents poètics apareguts en un suposat arxiu secret del Vaticà̀. S’afirma en el preàmbul que aquests papers tenen poc interès històric però̀ una gran càrrega afectiva per la seua actitud lírica.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X