VISTA PARCIAL

Vista parcial, de Tobies Grimaltos (Castelló de la Ribera, 1958), obra publicada per PUV, són assajos breus sobre qüestions quotidianes, o no tan quotidianes, que ens fan pensar, que ens interroguen i ens sorprenen, que ens qüestionen: la identitat i el pas del temps, la llengua i la visió del món, la concepció que tenim de nosaltres mateixos i l’autoengany, i moltes altres coses, que són examinades en cinquanta-tres càpsules en les quals es mira la vida amb ulleres de prop. Aquest llibre fou guardonat amb els XXV Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X