ALLÀ ON LES GRUES NIEN

Amb aquest llibre de poemes, l’escriptor i actor Elies Barberà (Xàtiva, 1970) obtingué l’Ausiàs March 2009. El poemari (Edicions 62) parteix de la idea del pas de la vida d’un àmbit més rural a un altre urbà, a partir de la seua pròpia experiència, del pas del seu Xàtiva natal a Barcelona. Es tracta d’una oda a la mare metròpoli i als costums de vida que ja hem fet consubstancials a l’individu del XXI.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X