ARNES

Pau Sif (Pau Sanchis, La Pobla de Farnals, 1978) ha publicat en la mallorquina Adia el seu últim poemari: Arnes (2016). Sif fa un pas endavant en la seua ja considerable obra poètica que constava fins ara de Ferralla (1998), Tríptic d’un carrer (2005), Viatger que s’extravia (2010) i Breakfast at Saint Anthony’s Market (novel·la, 2011). Trobem a Arnes un Sif, més madur i seriós després de més de quasi dèsset anys de publicacions poètiques. El poema “Cendra”, de Ferralles, ja anunciava aquest pas endavant.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X