BESOS

Besos (Bromera Edicions ,1999) escrita a quatre mans entre Roberto Garcia Prieto (València 1968) i Carles Alberola, és una mostra d’humor intel·ligent que captivà els lectors i milions d’espectadors i que, a més, rebé l’aplaudiment unànime de la premsa.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X