DANSA DEL VETLATORI

Dansa del vetlatori (3 I 4 Edicions, 1971), fou estrenada  l’abril de 1974 a Montcada. I el 10 d’abril de 1975 al Micalet i després al Valencia-Cinema. Amb aquesta obra, Manuel Molins (Montcada -l’Horta-, 1946) pren com a marc històric la Segona Germania i la Guerra de Successió (1693-1707). Es tracta d’una obra excepcional, sense precedents en el nostre àmbit cultural, que es centra en  un moment decisiu de la història del país amb tot rigor i amb tota profunditat. Manuel Molins és un autor prolífic amb obres d’una gran diversitat formal i de temàtica i intencionalitat molt variades. Sense comptar una part important de la seva obra, que es manté inèdita, ha publicat una trentena d’obres,  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X