DENTADURA POSTISSSA

Josep Gandia Casimiro (València, 1945) situa la novel·la en un ambient i una època particularment sinistres i absurds, provinents de la crònica de succeïts, el melodrama romàntic, les historietes còmiques i el gènere de terror. Els personatges de Dentadura postissa (1975, 3 i 4 Edicions) formen part d’un reducte social condemnat a la impotència econòmica i a la passivitat davant la Història. Mancats de sentit, obeeixen unes normes dominades pel principi de castració i de l’agressivitat instaurada.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X