EL GENET BLAU

El genet blau (Eliseu Climent Editor, 2014) és un text dramàtic de preguerra o d’entreguerres, caracteritzat, d’alguna manera, per la seua aparent atemporalitat. Tedeus Calinca (Xàtiva, 1968), pseudònim de Jesús Sanchis Calabuig, aprofita la barreja de temps, per crear una mena de pàtina darrere la qual s’amaga la foscor inquietant del nostre present.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X