EL TEATRE CATALÀ DEL SEGLE XX

Ramon X. Rosselló  (Benissa) planteja la periodització́ del teatre català del segle XX en tres etapes: de la fi del s. XIX al 1939, l’espai de la dictadura franquista i el període democràtic. Es comenten els models teatrals predominants i també la situació́ del teatre infantil i de titelles. L’anàlisi se centra en la situació́ principalment a Catalunya, però̀ s’inclouen també́ el País Valencià i les Balears, sempre a partir de les tres capitals: Barcelona, València i Palma. Ha estat editat per Bromera.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X