EL VERÍ DEL TEATRE

Rodolf Sirera (València, 1948) és indubtablement el dramaturg més important del teatre valencià contemporani i un dels autors més consistents del teatre català. Al llarg de més de quaranta anys de creació, la seua obra s’ha caracteritzat per una gran varietat estilística i temàtica. El verí del teatre (Edicions 62, 1978) és l’obra que juga més extensament amb la realitat i la ficció de la representació escènica. Ha estat muntada amb èxit en diversos països, sens dubte pel suspens intel·lectualitzat del diàleg entre un actor i un marquès localitzat a París, cinc anys abans de la Revolució Francesa. El seu èxit es deu a la construcció d’una trama enginyosa que aconsegueix aclarir un debat estètic i alhora ideològic. A partir de 1985, Sirera comença a escriure guions per a la televisió, en català i espanyol. D’aquesta activitat destaquen Herència de sang (1995), la primera telenovel·la valenciana, i Amar en tiempos revueltos (2005).  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X