ICONÒSTASI

Iconòstasi connecta molt amb el primer llibre de Josep Maria Balbastre (Ròtova, 1964), Gradual, per la reflexió sobre el dolor humà i l’intent de donar-hi respostes des de l’amor, però ara s’amplia el focus i s’intensifica la interpel·lació al lector. L’escriptura d’Úter i d’Iconòstasi (Edicions Bromera) és quasi simultània i els dos comparteixen la simbologia de l’úter, encara que el tractament del material poètic és més líric i basat en la natura en Úter, mentre que és més culturalista i ètic en Iconòstasi. Aquest llibre va obtindre el Premi de poesia Alfons el Magnànim 2017

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X