L’USURPADOR

El XIX Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, 2017, publicat a Pagès Edicions (2017) compta amb una estructura impecable, una poesia altament expressiva. Àngels Moreno Gutiérrez  (València1993), metge de formació, fa una profunda reflexió poètica sobre la feridura de l’existència, el buit i l’estigma del temps. Aquesta obra camina al marge de les convencions de la poesia catalana actual, essent suggerent, iconoclasta i arriscada ideològicament i expressivament.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X