PELS ULLS TREMOLA LA CARN

Josep Micó (Antella, 1949). La poesia com a exercici de reflexió sobre ell mateix i sobre la vida, en una línia que tracta d’emparentar amb poetes tan diversos com Joan Vinyoli, V. Andrés Estellés o Marc Granell. Pels ulls tremola la carn (Editorial Germania, 2013) n’és un bon exemple, amb la mirada i el desig com a eixos del poemari.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X