PLAÇA RODONA

Plaça Rodona (Edicions 62, 1995) fou Premi Joanot Martorell 1994 i és un homenatge a un espai urbà, que a Ferran Cremades (València 1950) li serveix d’escenari per a la trobada inesperada d’Arena, una prima donna que desafia el paper de la submissió, i Matador, que, després d’uns anys d’absència i sacsejat per una voluntat de possessió, transgredirà l’ordre de no tornar a València. La producció literària d’aquest autor sempre ha estat acompanyada d’una actitud social crítica, que comporta una anàlisi, uns coneixements i alhora una intenció artística de recerca de noves formes i de noves sonoritats.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X