RECER DE TARDOR

Jaume Bru i Vidal (Sagunt 1921-2000) pertany de ple a l’anomenda generació dels 50, etiquetada per Joan Fuster dins l’Antologia de la poesia valenciana (1956). Generació que es va trobar, lògicament, ben condicionada pel trasbals de la guerra que portava els poetes a crear una poesia allunyada de la realitat, mitjançant una poètica simbolista que conduïa al l’intimisme, i fins i tot, a un cert hermetisme. No és el cas, tanmateix, d’aquest Recer de tardor (Edicions Bromera, 1999), escrit entre els anys 1984 i 1994, contemporani d’un altre dels seus darrers poemaris, Poeta en darrer cant (1985)  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X