TERANYINES

Teranyines (Edicions 62) va guanyar el XLVIII Premi de Poesia Ausiàs March de Gandia i el Premi de la Crítica Catalana 2010 de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Per a Anna Montero (Logronyo, 1954), a més d’una important obra com a traductora, aquest és el seu setè poemari, en què mitjançant símbols i amb gran depuració formal reflexiona sobre el pas del temps i l’existència humana. Poemes seus figuren a diverses antologies i han estat traduïts al francès, al castellà i al rus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X