UNA TEORÍA SOBRE AIXÒ

En Una teoria sobre això (Edicions Bromera, 2005) Pasqual Alapont (Catarroja, 1963) tracta la sempre difícil assumpció de la maduresa. El protagonista és un cirurgià destacat que, amb tots els condicionaments al seu favor, no és feliç. La imminent mort del pare li fa reviure velles aspiracions; és el moment d’un balanç que no estalvia la cruesa ni la ironia. Alapont ha desenvolupat el seu treball a cavall de la literatura i el teatre, on ha fet d’editor, traductor, guionista, dramaturg, actor i director d’escena. A més de les obres teatrals s’ha especialitzat en literatura infantil i juvenil però també ha fet incursió en el món dels adults.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X