VERSOS PER A ANNA

Marc Granell (València 1953) és un dels poetes més transcendentals i que més han influït en la poesia catalana del País Valencià durant l’últim terç del segle XX i principis del XXI. La seua obra amorosa està representada per Versos per a Anna (Bromera, 1998), que constitueix un llibre a part dins de la producció del poeta, sobretot pel que fa a la temàtica quasi sempre enfocada cap a l’existencialisme i la crítica social. Si la creació lírica pot suposar una manifestació del món interior de l’autor en un moment donat, en aquesta obra és evident una forta vinculació a la vida del poeta. D’aquesta manera, el recull és el testimoni vivencial d’una situació concreta, caracteritzada per l’arribada i l’experimentació de l’amor. Un recorregut format des de Llarg camí llarg (1976) per una trentena de llibres de poesia. Als quals cal afegir ja l’aparició de la seua Poesia Completa 1976-2016 (2017), publicada per la Institució Alfons el Magnànim.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X