VIURE ENCARA

Pepa Úbeda (Carcaixent, 1953), pintora, narradora i poeta, va guanyar el Vè Certamen César Simón amb Viure encara (Editorial Denes, 2007). Posteriorment ha donat a conèixer els poemaris La meua frontera (2010) i Varador de sorra (2010). El tema de la mort, amb referències al pas del temps, a l’acabament i al dol recorre la part central del poemari, sense oblidar alhora la permanència de la pulsió de vida, tal com sembla anuncia-ho el mateix títol, la força i la presència del desig i l’evocació dels moments amorosos.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X