SIC TRANSIT GLORIA MINDUNDI

Després de Submarins de butxaca (2012) i entre diverses publicacions, en Sic Transit Gloria, Mindundi (In Púribus Llibres, 2016),  l’escriptor i professor Josep Conill (Castelló de la Plana, 1961) novament “empra l’aforisme com una autèntica bomba intel·lectual de fragmentació i desplega un exhaustiu exercici de pensament crític entès com a bufonada transcendental, que sotmet a una revisió tan implacable com irònica les manifestacions més candents de l’individualisme de masses”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X